LINKKEJÄ

Etelä-Savon pelastuslaitos:

http://www.mikkeli.fi/pelastuslaitos

Pelastuslaki:

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110379

Nuohousasetus:

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050539

Nuohousalan keskusliitto:

http://www.nuohoojat.fi/etusivu/

Hengitysliitto:

http://www.hengitysliitto.fi/fi/sisailma/ulkoilma/polta-puuta-puhtaasti

Sisäilmayhdistys:

http://www.sisailmayhdistys.fi/

Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta:

http://www.finlex.fi/data/normit/37187-D2-2012_Suomi.pdf

Ympäristöministeriön asetus ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuudesta:

https://www.finlex.fi/data/normit/17076-E7s.pdf

Sisäasiainministeriön asetus ilmanvaihtokanavien ja -laitteistojen puhdistamisesta:

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010802

CYRA 044 2367 882

ARTO 044 2367 883


VARAA NUOHOUSAIKASI: