PALVELUT

Nuohous
Säännöllinen tulisijojen ja savuhormien nuohous vähentää polttoaineen kulutusta ja vähentää haitallisia päästöjä ja ympäristön tarpeetonta kuormitusta. Ympärivuotisessa käytössä oleva rakennus on nuohottava kerran vuodessa, yksityisessä käytössä oleva vapaa-ajan asunto joka kolmas vuosi. Lain mukaan nuohouksen saa tehdä pätevöitynyt, nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut nuohooja.

Säännöllinen nuohous alentaa myös kiinteistön lämmityskustannuksia: tulisijoihin kertynyt noki ja tuhka muodostavat eristävän kerroksen tulisijan seinämiin ja näin lämmön siirtyminen tulisijan rakenteiden kautta huoneilmaan estyy. Jo 1mm:n paksuinen nokikerros alentaa tulisijan lämmitystehoa 5 %. Tulisijan nokeentuminen aiheutuu yleensä huonosta polttoaineesta ja väärästä palamisilmamäärästä. Polta vain puhdasta ja kuivaa puuta! Käytännössä suuluukullinen takka tarvitsee yhden halkokilon polttamiseen 10 m³:ä korvausilmaa.

Nuohouksen yhteydessä tarkistetaan tulisijoihin ja hormeihin liittyvät suojaetäisyydet sekä kattoturvalaitteiden kunto. Nuohooja ilmoittaa havaitsemistaan vioista ja puutteista kiinteistön omistajalle tai haltijalle sekä opastaa ja neuvoo tulisijan käyttäjiä. Jos nuohooja havaitsee tulisijoissa ja savuhormeissa vikoja tai puutteita, joista voi aiheutua tulipalon vaara, on hänen ilmoitettava niistä kirjallisesti myös pelastusviranomaiselle.


IV-puhdistus

Sisäilman epäpuhtaudet ovat mm. rakennus- ja sisustusmateriaalipäästöjä, ihmisten ja eläinten tuottamia epäpuhtauksia, sekä ulkoa sisälle tunkeutuvia hiukkasia. Ilmanvaihtokanaviin kertyy ajan mittaan epäpuhtauksia,  kuten pölyä, siitepölyä, mikrobeja, homesieniä, savu-, käry- ja kemikaalijäämiä. Myös kanaviin päässyt kosteus levittää epäpuhtauksia.

Puutteellinen ilmanvaihto vaikuttaa suoraan terveyteen, työtehoon ja viihtyvyyteen. Sisäilmayhdistys suosittelee, että tiloissa, joissa ihmiset oleskelevat, tulisivat ilmanvaihtolaitteistot tarkastaa vähintään viiden vuoden välein ja puhdistaa, mikäli niissä on havaittavissa epäpuhtauksia. Ilmanvaihtolaitteistossa on kuitenkin osia mm. suodattimet, jotka on syytä tarkastaa, puhdistaa tai vaihtaa useammin. Esimerkiksi suodattimien likaantumiseen vaikuttavat mm. kohteen sijainti, ympäristön saasteet ja vuodenaika.


ARTO 044 2367 883

CYRA 


VARAA NUOHOUSAIKASI: